در ميان آفتاب های هميشه،

 زيبايی تو لنگريست،

نگاهت شکست ستمگريست،

و چشمانت با من گفتند که فردا روز ديگريست...

                                                                   احمد شاملو

   + پرند - ٩:۳٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٢