تيرگی ها را به دنبال چه می کاوم؟

پس چرا در انتظارش باز بيدارم؟

در دل مردان کدامين مهر جاويد است؟

نه...دگر هرگز نمی آيد به ديدارم...

                                               فروغ

   + پرند - ۱:٥٢ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٢