هی فلانی!

زندگی شايد همين باشد ،

يک فريب ساده و کوچک...

              آن هم از دست عزيزی که تو دنيا را ،

جز برای او و جز با او نمی خواهی.

من گمانم زندگی بايد همين باشد.....

                                                  م.اميد

   + پرند - ٢:٠۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٢