هيچکس لياقت اشکهای تو را ندارد،

و کسی که چنين ارزشی دارد باعث ريختن اشکهای تو نمی شود...

                                                                 گابريل گارسيا مارکز

   + پرند - ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٢