تو به کس مهر نبندی ، مگر آندم

که ز خود رفته ،در آغوش تو باشد

ليک چون حلقه بازو بگشايی

نيک دانم که فراموش تو باشد...

                                           فروغ

 

   + پرند - ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٢