به حيرتم که بعد از آن فريبها

تو هم پی فريب من نشسته ای...

                                      فروغ

 

   + پرند - ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٢