بازم می تونم بهت تکيه کنم؛

می تونم سرم رو روی شونه هات بذارم ؛

می تونم تو آغوشت احساس امنيت کنم ؛

 

هر چقدر که ازم دور باشی ...

 

شايد ديگه بچه نباشم ،

اما هنوزم تو باور من ، از همه دنيا قوی تری...

 

و هر چقدر بزرگ بشم ،

بازم دختر کوچولوی بابا می مونم !

 

سفرت به خير بهترينم . به خدا می سپارمت ...

 

   + پرند - ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٦ آبان ،۱۳۸٢