باران را بهانه کردم

 قطع شد !

برف را بهانه کردم

آب شد!

گم شدن کفشهايت را بهانه کردم

پيدا شد!

اصلا چرا می خواهی بروی؟...

                                  نهال

 

/ 0 نظر / 7 بازدید