نه اميدی،چه اميدی؟به خدا حيف اميد،

نه چراغی ،چه چراغی؟چيز خوبی ميشه ديد؟

نه سلامی،چه سلامی؟همه خون تشنه هم...

نه نشاطی،چه نشاطی؟مگه راهش ميده غم؟...

                                                        الف.بامداد

/ 0 نظر / 6 بازدید