همين خدايی که اينچنين با کسی که دوست داشتن را می داند  کنار می آيد ، خود را از چشم آنکه جز فهميدن نمی داند، پنهان می کند...

                                                                           دکتر علی شريعتی

                                                

/ 7 نظر / 11 بازدید

salam be maa ham sar bezanin

نرگس _ شقایق _ قاصدک

سلام همسايه ....... ازت بی خبر بودم ......... دلم برای اينجا تنگ شده بود ......... موفق باشی .......... در پناه مهر

salam be maa ham sar bezanin

من تيک تاک قلب غريبم را با نبض داغ تو تنظيم کرده ام

نرگس _ شقایق _قاصدک

درود ........... سال نو مبارک ......... سال خوب و خوشی را در پيش روی داشته باشيد .......... در پناه مهر يزدان پاک

به قول سپهری : تو اگر در تپش باغ خدا را ديدی همت کن و بگو ماهی ها حوضشان بی آب است