خداوندا،تنها تو می دانی که انسان بودن و ماندن،  در اين دنيا چه دشوار است،

چه رنجی می کشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است...

/ 0 نظر / 5 بازدید