خدا می دونه چقدر سعی می کنم انتظارش رو نداشته باشم!

اما نمی شه ...

شايد به خاطر همينه که بهترين چيزها  هرگز اتفاق نمی افته ...

/ 0 نظر / 5 بازدید