می دانی فلانی جان !

زندگی شايد همين باشد،

يک فريب ساده از دست گرامی تر عزيزانت...

من که باور کرده ام ،

بايد همين باشد...

                                م.اميد

/ 0 نظر / 6 بازدید