در جهانی سوت و کور،

در ميان مردمی با اين مصيبت ها صبور،

صحبت از مرگ محبت ، مرگ عشق،

                        گفتگو از مرگ انسانيت است ...

                                                         ـ فريدون مشيری

/ 1 نظر / 12 بازدید

salam be maa ham sar bezanin