زياده از حد خودت را تحت فشار نگذار،

بهترين چيزها زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری...

                                                        گابريل گارسيا مارکز

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید