ساعتم دروغ می گويد

                  يا آفتابی که رفته است

                                    مرا فريب می دهد

 

 من ساده نيستم

              مطمئنم که تو قبل از

                                    شب می آيی...

                                                      نهال

/ 0 نظر / 5 بازدید