آنکه می گويد دوستت دارم

دل اندوهگين شبی است

که مهتابش را می جويد...

               ای کاش عشق را زبان سخن بود...

                                                      الف. بامداد

/ 0 نظر / 7 بازدید