هر که دلداده شد به دلدارش

ننشيند به قصد آزارش

برود ،چشم من به دنبالش،

برود ،عشق من نگهدارش...

                                            فروغ

/ 0 نظر / 10 بازدید