هيچکس لياقت اشکهای تو را ندارد،

و کسی که چنين ارزشی دارد باعث ريختن اشکهای تو نمی شود...

                                                                 گابريل گارسيا مارکز

/ 2 نظر / 2 بازدید
baran

خيلی زيبا بود..............مرسی

mehrzad

چند دقيقه مهمان شما بودم...بسيار صاحب سليقه هستيد.