من بازم گم شدم... ديگه دارم از خودم نا اميد می شم!

می شه خواهش کنم انقدر نگران من نباشين؟

من درک می کنم...اما،امانت بودن هم سخته ...باور کنين.

و...ميشه لطفا يکی کمکم کنه؟...

/ 0 نظر / 11 بازدید