يادم آمد که دگر از تو جوابی نشنيدم،

  پای در دامن اندوه کشيدم .

                                  نگسستم ...

                                            نرميدم...

رفت در ظلمت شب ، آن شب و شبهای دگر هم!

نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم !

نه کنی ديگر از اين کوچه گذر هم!

  بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم...

                                                   -فريدون مشيری

 

/ 5 نظر / 6 بازدید
نيروانا

سلام پرند عزيز ...ممنونم از حضور سبز تو مهربان .اشعار منتخب زيبايی در وبلاگت قرار دادی ...خوبترين روزهای زندگی همراه با شادمانی و کاميابی در انتظارت باد . در پناه مهر يزدان !

نارنج

پرند ؟ مرسی هزار بار که اينهمه مهربونی. مرسی !

-

بـــيــا در لــحــظــه هـای تـــار هـم آيـيـم در دل هــم جـايـی بـرای عـشــق يـابـيـم بــــيــا عــــشــق را آذيـــن بـبـخــشـيــم بـــيـــا رنـــگ گـــل را بـــا هـم بـبـوسـيـم